פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הינו ההליך שהיה קיים עד ליום 15.09.2019בהתאם לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם 1980, ואשר הוחלף בהליך חדלות פירעון בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח-2018 .

הליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני כניסת חוק חדלות פירעון לתוקף ואשר תלויים ועומדים בבתי המשפט המחוזי עד היום, ממשיכים להתנהל בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל.

הליכי פשיטת רגל התנהלו בביתי המשפט המחוזיים וזאת, בשונה מהליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק החדש אשר מתנהלים ברשות האכיפה והגבייה ובבתי משפט השלום בהתאם לגובה החובות עליהם מצהיר החייב.

הליך פשיטת רגל בהתאם לפקודה התחיל במתן צו כינוס נכסים שלאחריו ניתן צו פשיטת רגל ובתי המשפט נהגו לקבוע תוכנית פירעון בהתאם להוראות הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל אשר נכנסה לתוקפה בחודש ספטמבר 2013, ואשר נועדה לייעל את הליך פשיטת הרגל ולקצוב אותו בזמן מוגבל של עד 54 חודשים מרגע שניתן צו הכינוס .

מטרת הרפורמה הייתה להביא להגשמת תכליותיו העיקריות של הליך פשיטת הרגל, ושאר בהתאם להוראותיה שינה הכונס הרשמי את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת הרגל הנפתחים לבקשות חייב, והחל מיום 1 בספטמבר 2013 החיל מתווה יעיל, מידתי וצודק של ההליך, וכל זאת, תוך ביצוע האיזון הראוי בין אינטרס החייב המבקש לפתוח "דף חדש" בחייו בדרך של הפטר מחובותיו בני התביעה, לבין אינטרס הנושים להגנה על זכותם הקניינית ודרישתם לפירעון מירב החובות ע"י החייב.

השלב האחרון בהליך פשיטת הרגל הוא מתן צו הפטר חלוט לחייב אשר עמד בתנאים שקבע בית המשפט במעמד הכרזתו פושט רגל.

צו ההפטר פוטר את החייב ומוחק את יתר חובותיו, מבטל את ההגבלות והמגבלות שהוטלו עליו במהלך ההליכים נגדו והוא פותח דף חדש בחייו ללא חובות.

שלח פרטים וקבל יעוץ ללא התחייבות!

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ חייג 04-6722002 או שלח הודעת וואטסאפ 058-4672002