משרד עורכי דין מייסא אבו עוקסה

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הדרך למחיקת חובות וקבלת צו הפטר

הליך חדלות פירעון והדרך למחיקת חובות וקבלת הפטר

הדרך למחיקת חובות וקבלת צו הפטר מוסדר בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף ביום 15.09.2019 .

הגשת בקשה לפתיחת הליכים הוא הצעד הראשון שהחייב/היחיד צריך לעשות בכדי להתחיל בהליכי חדלות הפירעון למחיקת חובותיו ובכדי לעלות על דרך חדשה ללא חובות.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל טרם מתן צו פתיחת הליכים

בהתאם לסעיף 77 (א) לחוק הוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על השהיית/עיכוב הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב אם שוכנע כי הדבר מוצדק לתקופה שתאפשר לו לפנות לבית המשפט לשם פתיחת הליך חדלות פירעון.

בנוסף לכך, לרשם ההוצאה לפועל יש גם את הסמכות לבטל/ להשהות הליכים מכוח סעיף 77(א) לחוק ההוצאה לפועל כדלקמן:

  •  עיקול משכורת.
  •  עיקול על חשבון העובר ושב בבנק.
  •  עיקול מיטלטלין בבית החייב.
  •  צו הבאה.

התנאים להגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים

תנאי להגשת לפתיחת הליך חדלות פירעון הוא שסך כל חובותיו של החייב יהיו לא פחות מסך של 53,745 ₪, מלבד מקרים חריגים בהם ימצא רשם ההוצאה לפועל כי ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים פתיחת הליכים בסכום נמוך יותר.

הליכי חדלות פירעון של חייב שסך כל חובותיו הינו בין 53,745 ₪ ל- 161,236 ₪ – יתנהלו בלשכת ההוצאה לפועל – ברשות האכיפה והגבייה.

הליכי חדלות פירעון של חייב שסך חובותיו גבוה מ- 161,236 ₪ יהיו בסמכות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. ויתנהלו בפני בית משפט השלום.

(הסכומים דלעיל עדכניים לחודש מרץ 2023 ומתעדכנים אחת לשנה)

הליכי חדלות פירעון המתנהלים בהוצאה לפועל

חייב שסכום חובותיו נמוך מ161,236 ש"ח יגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ובקשתו תועבר לרשם ההוצאה לפועל אשר יורה על זימון ישיבת הסדר תשלומים בין החייב לבין הנושים.

 ישיבת הסדר התשלומים תנוהל על ידי נציג מטעם רשם יחידת חדלות הפירעון בלשכת ההוצאה לפועל במטרה להגיע להסדר מוסכם בין החייב והנושים בשלב הראשוני של ההליך ולקבוע תוכנית תשלומים מוסכמת שתחסוך לצדדים זמן ומשאבים בניהול הליך חדלות הפירעון.

הסדר התשלומים יחייב את החייב והנושים, ועל החייב לשלם את כל התשלומים בהסדר שסוכם בינו לבין הנושים.

לאחר שיעמוד החייב בהסדר התשלומים המוסכם ימחקו יתר חובותיו ויקבל צו הפטר.

אם לא גובש הסדר תשלומים מוסכם בישיבת ההסדר או במסגרת אספת הנושים רשם ההוצאה לפועל ייתן צו לפתיחת הליכים.

הליכי חדלות פירעון המתנהלים בפני הממונה

חייב שסך חובותיו מעל ל161,236 ש"ח יגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ובקשתו תועבר לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים.

הליך חדלות הפירעון הנפתח לבקשת חייב, שהיקף החובות המוצהר שלו הינו מעל 161,236 ₪ ינוהל על ידי הממונה על חדלות הפירעון אשר יבדוק את תקינות הבקשה ובמידה והיא עומדת בתנאי ובדרישות החוק ייתן צו לפתיחת הליכים תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.

בית המשפט המוסמך לדון בהליך זה הוא בית משפט השלום.

הסתבכת בחובות ? צריך עורך דין לחדלות פירעון?

שלח פרטים וקבל יעוץ ללא התחייבות!

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ חייג 04-6722002 או שלח הודעת וואטסאפ 058-4672002

הדרך לקבלת הפטר מחובות

שלבי הליך חדלות הפירעון

הליך חדלות הפירעון מורכב משלושה שלבים שבסופם החייב צפוי לקבל צו הפטר מחובותיו ולהתחיל בדרך חדשה נקיה מחובות.

צו פתיחת ההליכים

השלב הראשון בהליך חדלות הפירעון הינו מתן צו לפתיחת הליכים שלאחריו מתחילה בדיקת הרקע להסתבכות הכלכלית של החייב וההתנהלות שהובילה לחדלות פירעונו, במהלך תקופה זו מתמנה נאמן לנכסי החייב, אשר בודק את סיבות ההסתבכות בחובות ומפקח על התנהלותו של החייב במהלך ההליך.

במסגרת הצו לפתיחת הליכים יוטל על החייב צו תשלומים חודשי ששיעורו מבוסס על קביעת דמי מחיה לפי צרכיו וצרכי בני משפחתו והפחתתם מהכנסתו בפועל.

בסיום תקופת הבדיקה ימליץ הממונה לבית המשפט על תכנית לפירעון חובותיו של החייב ובית המשפט יקיים דיון בהצעה זו במטרה לתת צו לשיקום כלכלי.

צו שיקום כלכלי

השלב השני בהליך חדלות פירעון הינו צו לשיקום כלכלי במסגרתו נקבעת לחייב תוכנית לתשלום חובותיו המבוססת על פוטנציאל השתכרותו לתקופה קצובה שיקבע בית המשפט וכן בהתבסס על שווי הנכסים שבבעלותו.

במקרה בו לחייב אין נכסים והכנסתו מספיקה רק לצרכיו החיוניים בית המשפט רשאי להורות כל על מתן צו הפטר לאלתר כבר במעמד הדיון למתן צו לשיקום כלכלי.

צו ההפטר מחובות

השלב השלישי והאחרון בהליך חדלות פירעון הינו צו ההפטר, בסיום תקופת תכנית השיקום הכלכלי ימחקו יתר חובותיו של החייב והוא יקבל צו הפטר ו"יפתח דף חדש" בחייו ללא חובות.

הדרך לקבלת הפטר מחובות

הגנת בית מגורים בהליכי חדלות פירעון.

"לבית מגוריו של אדם יש ערך מיוחד היוצר זיקה בין הבית לבעליו. לביתו של אדם יש קדושה בעיניו, הוא כבודו ומבצרו, בו הוא מפתח את אישיותו ואת זהותו, ובו הוא מוצא את חירותו ופרטיותו ושם הוא חש אדון לעצמו".

ע"א 2000/01 בן בסט נ' רהב עין דר הנאמנה בפשיטת רגל על נכסי בן בסט

קיום תנאים מחייבים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתייחס ונותן מעמד מיוחד להגנת דירת המגורים וקובע תנאים נוקשים למימושה, הנאמן ימכור את דירת המגורים רק לאחר קבלת אישור בית המשפט אשר ייתן אותו בקיומם של כל התנאים המפורטים מטה, במצטבר וכדלקמן:

1. צמיחת תועלת לנושים
התועלת שתצמח לנושים ממכירת הזכות גוברת על הנזק שיגרם לחייב בהתחשב בגיל שלו ושל בני משפחתו הגרים עמו לרבות בחינת נסיבותיהם האישיות ומצבם הבריאותי.

2. העדר אפשרות סבירה אחרת לפירעון החוב
אין אפשרות סבירה אחרת המאפשרת לחייב לפרוע את החוב שפגיעתה בו פחותה.

3. סידור מגורים חלופי
לחייב ובני משפחתו הגרים עמו יהיה מקום מגורים סביר באזור מגוריהם התואם את צרכיהם או שהועמד לרשותם סידור חלופי לתקופה שיקבע בית המשפט.

החוק מגדיר ומפרט מהם התנאים להסדרת סידור חלופי לחייב ובני משפחתו.

ראשית, יש לוודא כי אין ברשות בני המשפחה מקום מגורים אחר או יכולת מימון.
שנית, הסידור החלופי צריך להיות באזור מגורי החייב.
שלישית, הסידור החלופי צריך להיות תואם את צורכי החייב ומשפחתו הגרים עמו לרבות לצרכיהם הרפואיים.

בנוסף לכך, במקרה שבו לחייב אין הכנסה וגם לא צפויה לו הכנסה עתידית בית המשפט רשאי לקבוע לו סידור מגורים חלופי לכל ימי חייו. קביעת סידור חלופי כאמור לכל החיים ניתן בנסיבות חריגות שבהם מצבו אינו מאפשר קביעה אחרת, כמו למשל במקרה בו החייב מתקיים מקצב מהמוסד לביטוח לאומי והוא לא צפוי לשפר את מצבו.

סידור מגורים חלופי לכל ימי החיים

במקרה שבו לחייב אין הכנסה וגם לא צפויה לו הכנסה עתידית בית המשפט רשאי לקבוע לו סידור מגורים חלופי לכל ימי חייו. קביעת סידור חלופי כאמור לכל החיים ניתן בנסיבות חריגות, כמו למשל במקרה בו החייב מתקיים מקצבה של המוסד לביטוח לאומי והוא לא צפוי לשפר את מצבו.

הסתבכת בחובות ? צריך עורך דין לחדלות פירעון?

שלח פרטים וקבל יעוץ ללא התחייבות!

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ חייג 04-6722002 או שלח הודעת וואטסאפ 058-4672002